SAMENDOEN beginnen? +31(0)6 462 66 777 

                  Tijdens #Wandelmeetings is 't laagdrempelig

                  M:Meet - W:Work - C:Connec ... ten ! 

   

*WORK ...........................................

  <weergave menukeuze>

Tags: Samendoen, Actualiseren, Samenwerken, Rol - Dataconcept developer

Meet - Work - Connect  

Match for "Create a better focus!"

#M:W:C: is 'n laagdrempelige match van samendoen waardoor de volgende focus wordt gecreëerd. De match draagt bij aan verbinding met de ander, voor de zelfredzame zelfstandige burger, 'ondernemer', jong of oud. Het doel is om met elkaar zo'n wereld in te richten dat eenieder daarin tot in de kern in balans ('Samen-uit-eigen-kracht') kan functioneren. Dat eenieder met tevredenheid een Vraag & Aanbod kan doen vanuit een verscheidenheid aan posities die we ten opzichte van de ander innemen. 'n Vraag & Aanbod met de (Verticale) dialoog1 'staat als 'n boom' model voor samendoen organiseren, en silo's doorbreken. Het staat ook model voor: geworteld, standvastig, overtuigd kunnen zijn! Met #M:W:C: schakelen we horizontaal én verticaal naar de gewenste dialoog voor samendoen. Dat betekent in dialoog werken aan continue verbetering van de organisatie, én met In-Contact™ aanpak aan de persoon mogelijkheden bieden. Met een dialoog waarin technische en sociale vernieuwingen samengaan om in staat te zijn uiteindelijk juiste informatie te kunnen aanbieden en kennis op te kunnen doen. Het helpt mensen samen te werken vanuit hun eigen talent en kracht! 

- WAAROM? -

't Samenbrengen van openheid (MEET), samen-werken (WORK) en elkaar respecteren (CONNECT) geeft een succes resultaat met #M:W:C: door:

  • Flexibele mogelijkheden om de juiste mensen 1-op-1 te ontmoeten in heldere dialoog
  • Sociale of technische drempels minimaliseren voor toegang tot informatie
  • Bewust gekozen aanpak helpt mensen hun doel te bereiken
  • Coöperatieve samenwerking versterkt de onderlinge band
  • Aandacht en elkaar behulpzaam zijn, zodat mensen kunnen functioneren als uniek persoon

- WAARVOOR? -

MeetWorkConnect formule richt op:

  • Thema: Dagelijkse behoeften, gezondheid, in- en ontspanning, sociale en mentale training
  • Kennis: Noodzakelijke dagelijkse informatiebehoeftes en dienstverleners bereiken
  • Vraag & Aanbod: van hulp bieden t/m met korte lijnen diensten leveren

MeetWorkConnect wil bieden:

  • Aandeel in het actualiseren van informatie en kennis: business online, online contacting, social media campagnes; probleemoplossend leren; informatieanalyse & -toepassingen, concepting, advies.

- MEEDOEN? -

Informeer hier naar aanleiding van uw behoefte of om met uw eigen expertise mee te doen!  Bel +31(0)6 462 66 777

Corné - Begeleider Wandelmeeting teams :

voor ontmoetingen en (ontwikkeling) teambuilding

Corné - Dataconcept developer :

voor ontwikkelen van digitale Media (app's, websites, webshops)

Corné - Sociale Media campagnes :

voor méér verkopen (door méér traffic)

In-Contact™ aanpak On-Focus in doen en leren :

voor #M:W:C:'s

..

..

..

1:   'Kracht zonder Macht', ISBN 978-90-77983-24-9 :

(Recept 13: On-Focus voor ZZP Plaza)