KENNISMAKELAARDIJ M:W:C: | Tel. +31(0)6 462 66 777

SAMENDOEN op álle niveaus | Learning & Performance. Doet u mee?   

Wandelmeeting, Gebiedsontwikkeling, Bezoekersnavigatie, ECDL-vaardigheid,   

CO2-reductie, Gezond beleid, of 'n activiteit naar keuze.   

    

Tags: actualiseren, samenwerken, rol - Kennismakelaardij


ROL:

- Samen #M:W:C:'s creëren en stimuleren met juiste info en contacten
- Begeleiding van Wandelmeetings-teams
- Luisteraar (van uw persoonlijke verhaal)
- etc.

---------------------------------------------------

M:W:C: Wandelmeetings zijn niet aan fysieke ruimte en niet aan locatie gebonden. Elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden tijdens zo´n M:W:C: Wandelmeeting geeft kracht aan hechte teams!

Corné nam eerder voor een lokaal herbestemmingsproject het initiatief (2015) tot coöperatief samenwerken, faciliteiten bieden, een vrije ontmoetingsplaats, op een vrij te kiezen moment elkaar daar kunnen treffen. Dat initiatief heeft geleid tot o.a. M:W:C: Wandelmeetings.

- UW ROL? -

Voor iedereen in zo'n team kan er een rol zijn.

Corné richt zich graag luisterend in de dialoog op:

* Helper - open, netwerker en met mentaliteit van voortdurend kunnen leren

* (Be)denker - met vermogen tot abstract denken voor nieuwe business

* Verbinder - generalist op meerdere specialismen

* Respect - vertrouwen geven en ontvangen, de ander niet blokkeren

* Luisteraar - vermogen om de ander echt te horen

Corné geeft aan: "In onze snel veranderende maatschappij is het voor uw organisatie buitengewoon belangrijk dat er met de juiste focus wordt gewerkt. Door mijn brede vakkennis en ervaring van ‘data-info-leren’ op meerdere werkterreinen kan ik mensen helpen en motiveren om de juiste informatie op de juiste wijze te gebruiken. Als goed luisteraar en ontwikkelaar kan ik de interactie tussen medewerkers stimuleren, waardoor (vak-)informatie effectief en efficiënt zal worden toegepast. Dit verhoogt het bedrijfsresultaat.
Als bijkomend voordeel zal dit leiden tot een grotere mate van onderling vertrouwen, toenemend zelfrespect en bevrediging van het werk."

(Corné: Ondernemer Learning & Performance)

- HOE? -

Neem contact op als u wilt weten op welke manier dat voor u(w) (organisatie) werkt!