SAMENDOEN op álle niveaus. Beginnen? Tel. +31(0)6 462 66 777 

        met Wandelmeetings, één van de activiteiten voor 

laagdrempelig M:Meet - W:Work - C:Connect en 

   

Tags: rol, actualiseren, rol - Dataconcept developer


SAMENWERKEN


Door samenwerking komt een activiteit#M:W:C: tot stand.


Voor conceptontwikkeling: <Corné van Broekhoven>

- is een flexibel inzetbare ondernemer voor reguliere en interim werkzaamheden;

- is graag aan het 'ondernemen' samen met betrokkenen mensen.


Poster van Corné's coöperatieve herbestemmings- en samenwerkingsinitiatief

Coöperatief initiatief voor Loon op Zand

1: Ontstaan uit "Samen uit eigen kracht"

Van herbestemming ex-bankpand Loon op Zand (2013) tot product #Wandelmeetings

------------------------------------------------------------

MEET WORK CONNECT is ontstaan uit het initiatief van Corné van Broekhoven (On-Focus/"Focus on what really matters!").

Bij dat initiatief ging het om aan het voormalige bankpand in Loon op Zand een herbestemming te geven, namelijk "elkaar kunnen ontmoeten".

Daarbij is Corné uitgegaan van een coöperatieve invulling van de ruimte.

Dat plan creëert in de beschikbaar gekomen ruimte een ontmoetingsplaats,

en wel één met 'n méérwaarde voor iedereen!

Hierbij wordt opgemerkt: Met "beschikbare ruimte" wordt méér dan alléén een fysieke ruimte voor ontmoeting bedoeld!

Bij een "Wandel-meeting" - 'n product dat voortvloeit uit dat initiatief - gaan we er op uit, en geven we elkaar de ruimte.

MeetWorkConnect.NL gaat over verbinding, deugd, samen-werken, respect, probleemoplossend leren en de informatie die daarvoor nodig is leveren.