KENNISMAKELAARDIJ M:W:C: | Tel. +31(0)6 462 66 777

SAMENDOEN op álle niveaus. Beginnen met activiteit?

o.a. Wandelmeeting, Gebiedsontwikkeling, Bezoekersstromen, Gezond beleid.

    

Meet - Work - Connect  (- toegelicht -) 

Learning & Performance

#M:W:C: "for a match to create a better focus!" is 'n laagdrempelige match van samendoen faciliteren, waarmee het eenvoudig wordt om te focussen en zich daarmee beter te organiseren. Die match draagt ook bij aan verbinding met de ander, voor de zelfredzame zelfstandige burger, 'ondernemer', jong of oud. Het doel is om met elkaar zo'n wereld in te richten dat eenieder daarin tot in de kern in balans verbonden ('Samen-uit-eigen-kracht') kan functioneren. Dat eenieder met tevredenheid een Vraag & Aanbod kan doen met een onderwerp, vanuit een verscheidenheid aan posities die we ten opzichte van de ander innemen. 'n Vraag & Aanbod met de (Verticale) dialoog1 'staat als 'n boom' model voor samendoen organiseren, en silo's doorbreken. 'Staan als een boom' staat ook model voor: om geworteld, standvastig, overtuigd te kunnen zijn! Met #M:W:C: schakelen we horizontaal én verticaal naar de gewenste dialoog voor samendoen. Dat betekent in dialoog werken aan continue verbetering van de organisatie, én met de In-Contact™ aanpak zijn er voor ieder persoon zélf mogelijkheden daarvoor te vinden. Om deze dialoog te faciliteren en bevorderen, waarin we technische en sociale vernieuwingen laten samengaan, om in staat te zijn met FOCUS over JUISTE INFORMATIE te kunnen beschikken en daarmee kennis op te doen, willen we u nieuwe #M:W:C: -mogelijkheden voor samendoen bieden en deze laten organiseren. De aanpak helpt mensen samen te werken vanuit hun eigen talent en kracht! 

WAAROM?  WAARVOOR? -

MEER WETEN  of  MEEDOEN? -