SAMENDOEN beginnen? +31(0)6 462 66 777 

                  Mensen M:MEET - W:WORK - C:CONNEC-ten ... 

                  laagdrempelig tijdens #Wandelmeetings ! 

                  

                  

*WORK ...........................................

  <weergave menukeuze>

Tags: Openheid (MEET), Wandelmeetings

#WANDELMEETINGS , laagdrempelig, aandacht voor de persoon 

Het is een bewust gekozen activiteit die mensen helpt om individueel of tijdens een team- of groepswandeling elkaar ook 1-op-1 te ontmoeten. 'Wandelmeetings' is vanuit een coöperatieve basis van samenwerking bedacht en opgezet. Namelijk met de overtuiging dat aandacht voor het belang van de individuele deelnemer zeker de onderlinge band of samenwerking van een team of groep extra versterkt en omgekeerd.

Deze activiteit geeft niet alleen het voordeel van een gezonde en ontspannen wandeling, ook wordt tijdens het wandelen de gelegenheid geboden om op elkaar afgestemd elkaar extra behulpzaam te zijn met vraag en aanbod. Tijdens een 'Wandelmeetings' vindt sociale en mentale training plaats en een verhelderde ervaring in denken door deze gecreeerde situatie, die voor iedereen zinvol en op alle leeftijden te onderhouden is. Bedrijven en organisaties kunnen 'dit Wandelmeetings initiatief' inzetten om dit positieve coöperatieve effect voor uiteenlopende doelstellingen te benutten. Ook kunnen professionele diensten van deelnemers flexibel bijdragen aan het ervaren van 'Wandelmeetings'.

Een ander bijkomend voordeel van 'Wandelmeetings' is dat deze in principe overal kan worden gehouden en kan starten; dus niet aan locatie is gebonden. 

Méér informatie over de inhoud van 'Wandelmeetings' is op deze site te vinden: Het tot stand komen van hechte teams, flexibel beschikbare Meet Work Connect ondersteuning en producten.

Wandelmeetings

Vraag&Aanbod

Gezond beleid