KENNISMAKELAARDIJ M:W:C: | Tel. +31(0)6 462 66 777

SAMENDOEN op álle niveaus | Learning & Performance. Doet u mee?   

Wandelmeeting, Gebiedsontwikkeling, Bezoekersnavigatie, ECDL-vaardigheid,   

CO2-reductie, Gezond beleid, of 'n activiteit naar keuze.   

    

ACTIVITEIT#M:W:C:

Activiteiten in dit initiatief MeetWorkConnect dragen door uw deelname bij aan waarde-vergroting, prestatie-verhoging en het opdoen van kennis die we voor vaak complexe vraagstellingen eenvoudig kunnen ontwikkelen. Geschikte activiteiten voor u kunnen bijvoorbeeld zijn:

Gebiedsontw.

We hebben allemaal te maken met het gebied waarin wij leven. De diversiteit aan belangen van mensen, organisaties, bedrijven, verenigingen, waterschappen daarin liggen meestal verre van op één lijn. Toch willen we allemaal op ons eigen pad verder komen. Voor het ontwikkelen van die kennis biedt MeetWorkConnect graag de gelegenheid of haar medewerking aan. Zo zijn wij in staat in deze diversiteit van belangen toch een initiatief(product) te ontwikkelen, waarmee we voor iedereen van toegevoegde waarde zijn met de kennis die we voor ze ontwikkelen. Voor gebiedsontwikkeling doen we dat in de werkgoep Streekroutes Midden-Brabant. Bent u nieuwsgierig naar onze inzet of kundigheid? Bel +31 (0)6 462 66 777

Werkgroep streekroutes Midden-Brabant

Wandelmeetings

Gezondheid is niet te koop! Gezondheid is een belangrijk thema voor #Wandelmeetings. Voor het organiseren van #Wandelmeetings hebben we afgestemde routes voor de teams beschikbaar en worden nieuwe routes uitgezet. Leden kunnen zich aan een route verbinden met hun eigen product, denk bijvoorbeeld bij behoefte aan personal coaching, nordic walking, begeleiding mindervaliden.

We organiseren #Wandelmeetings, dat is gezond en lekker bewegen gecombineerd met directe contacten. Het meedoen aan #Wandelmeetings is laagdrempelig. Iedereen kan deelnemen aan deze groepswandeling. In de #Wandelmeetings staan de belangen van de individuele deelnemer centraal. We organiseren de #Wandelmeetings met in acht neming van onze uitgangspunten, we leveren routes en deelnemers aan. De meeting of ontmoeting heeft door de voordelen die worden benut een optimaal effect op de deelnemer.

Wandelmeetings

Vr. & Aanbod

samenwerken in een activiteit

Tijdens het wandelen ontstaan automatisch gesprekken met meer diepgang. Op allerlei gebied is er behoefte aan Vraag - Aanbod tussen mensen. Voor of na een 'Wandelmeeting' is er tussen leden ook via internet handig een deal te sluiten. Meer?

Lokaal is er op allerlei gebied behoefte aan vraag en aanbod. Hoewel internet erg handig is om een deal te sluiten, zorgt een persoonlijke ontmoeting voor extra mogelijkheden om een vraag beter te kunnen stellen en om een aanbod beter te begrijpen. De "Wandelmeetings" zijn een ideale gelegenheid voor tot stand komen van een vraag-aanbod connectie als:

Schoonmaak

"Wij begrijpen dat uw schoonmaker een hoogopgeleide is". Als ZZP-er nemen we de coördinatie op ons van de schoonmaak en meer. Dat geeft de mogelijkheid om meerwaarde te bieden aan alle betrokken partijen vanuit de aanpak van MeetWorkConnect. Korte termijn oplossingen blijken achteraf duur uit te pakken als de mensen die de schoonmaak moeten doen er niet voor gaan staan om welke reden ook. Wij nemen taken als zorg, technische middelen onderhouden, toezicht, begeleiding, klantbenadering graag mee in de werkzaamheden, wat voor uw organisatie ten goede komt met extra te waarderen werkzaamheden.

ZZP-er schoonmaak

ECDL | les-presentatie

Kennis delen om het Europees Computer Rijbewijs te halen. Voor een hulpdocent kunt u bij Meet Work Connect terecht. Voor mensen die willen leren met de basispakketten (programma's) op de computer om te gaan voor werk of hobby. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om dat zelf te kunnen leren, of de tijd ervoor te hebben, of er gebruik van te kunnen maken. Ook voor méér specialistisch gebruik helpen we docenten, trainers, bedrijven graag verder met digitale les- en trainingsondersteuning, leer-leer trajecten, digiborden, etc.

Docent ECDL

Gezond beleid

Na Arbo wordt Gezond beleid steeds vaker genoemd in het kader van werk en gezondheid. Gezond beleid voor hechte teams. Meet Work Connect kan u helpen bij het invoeren van Gezond beleid met "Bedrijfsfruit".

Daar waar Gezond beleid aan de orde is hebben we te maken met mensen en leidinggevenden. Gezond beleid bevordert hechte teams. Mensen besteden steeds meer aandacht aan hun gezondheid en zien het als hun eigen verantwoordelijkheid om een goed leven te kunnen leiden. De leidinggevende is zich steeds meer bewust dat zij een aanzet daaraan kan geven en dat het berekende voordelen heeft zoals bij ARBO-regels. Meet Work Connect kan u helpen bij het invoeren van Gezond beleid door het aanreiken van mogelijkheden om dit goed te organiseren.

Groente en Fruit

Meet Work Connect bevordert met 'Bedrijfsfruit' de gezondheid door het leveren van heerlijke fruitpakketten aan bedrijven, instellingen, scholen en particulieren en levert ook groente.

In het kader van Gezond beleid leveren we "Bedrijfsfruit" pakketten aan bedrijven (B2B) en groente en fruit aan particulieren (B2C).

Fresshi intro

Onlangs sinds het gereed komen van Fresshi, kruiden bio Natuurdrank, werken we samen met de directie van Fresshi aan proeverijen en introducties. Het bijzondere aan dit product Fresshi.com is dat het geen gewoon sapje is. Het product kent meerdere toepassingsmogelijkheden.

Sinds kort bieden wij ook bio natuurdrank Fresshi aan. Een product dat meerdere toepassingsmogelijkheden heeft. Daarnaast de activiteit van het verzorgen van proeverijen en introducties samen met de directie van Fresshi.