KENNISMAKELAARDIJ M:W:C: | Tel. +31(0)6 462 66 777

SAMENDOEN op álle niveaus | Learning & Performance. Doet u mee?   

Wandelmeeting, Gebiedsontwikkeling, Bezoekersnavigatie, ECDL-vaardigheid,   

CO2-reductie, Gezond beleid, of 'n activiteit naar keuze.   

    

Tags: Samendoen, Actualiseren, Samenwerken, Rol - Dataconcept developer

- WAAROM? -

't Samenbrengen van openheid (MEET), samen-werken (WORK) en elkaar respecteren (CONNECT) geeft een succes resultaat met #M:W:C: door:

  • Flexibele mogelijkheden om de juiste mensen 1-op-1 te ontmoeten in heldere dialoog
  • Sociale of technische drempels minimaliseren voor toegang tot informatie
  • Bewust gekozen aanpak helpt mensen hun doel te bereiken
  • Coöperatieve samenwerking versterkt de onderlinge band
  • Aandacht en elkaar behulpzaam zijn, zodat mensen kunnen functioneren als uniek persoon

- WAARVOOR? -

MeetWorkConnect formule richt op:

  • Thema: Dagelijkse behoeften, gezondheid, in- en ontspanning, sociale en mentale training
  • Kennis: Noodzakelijke dagelijkse informatiebehoeftes en dienstverleners bereiken
  • Vraag & Aanbod: van hulp bieden t/m met korte lijnen diensten leveren
  • Middelen: Media inzetten en ontwikkelen

MeetWorkConnect wil bieden:

  • Het actualiseren van informatie en samenwerken aan kennis: business online, online contacting, social learning, probleemoplossend leren; informatieanalyse & -toepassingen, concepting, advies.

MEEDOEN IN #M:W:C: ? -